Wat is het verschil tussen coaching en onderwijs?

Loopbaancoach Eindhoven

 

 

 

Noem het wat je wilt – spirituele coaching, bedrijfscoaching, persoonlijke coaching, school- of werkcoaching. Het gaat allemaal om wat je doet – wat je wilt doen en vooral, hoe je het wilt doen.

Het effect van coaching op omzet, productie en winstgevendheid

Ik werd vorige week geïnterviewd in een programma en de presentator vroeg “wat de impact van coaching is als het effectief op de werkplek wordt gebruikt”. Aangezien dit een programma over loopbaancoaching is en ik de schijnwerpers op mij nam, zei ik dat het de meest waardevolle coaching is die ik ooit heb gedaan. De geïnterviewde keek rechts af, stak verwoed zijn handen op en noemde mij een coach, waarvan ik me afvroeg waarom.

Toen maakte hij wat ik een fascinerend punt vind. Ook hij vroeg of ik het wilde delen en suggereerde dat het hem misschien de baan zou opleveren waarvan hij bang was die te moeten verlaten.

Nu moet ik dit voorafgaan door te zeggen dat in onze wereld van zeer competitieve regels, de meeste mensen al weten dat ik voorstel dat ze hun functie afschuiven en dat ze zouden onthouden dat ik niet hun manager ben. Maar wanneer de goede coach vertelt dat dat wel zo is, is de gedachte om te vertrekken bijna overweldigend. Daarom heb ik het boek “Emotionele Intelligentie” geschreven als iets dat geleerd kan worden.

Ik weet evenveel over de menselijke natuur. We hebben allemaal voorbeelden gezien en gehoord van mensen die een sollicitatiegesprek kregen in een bepaalde baan, onmiddellijk naar huis gingen en de kin-zwaai maakten en een beetje bukten terwijl ze rechtvaardigden hoe onwetend ze waren over wat hun was geleerd. Ik definieer incompetentie als “niet weten wat je niet weet”. Dit geldt voor personeel en voor geesten.

Veel leidinggevenden denken dat coaching hun mensen kan helpen om beter te worden in hun belangrijkste functies – leiderschapsvaardigheden, zelfvertrouwen en tijdbeheer. Dit wordt sterk overdreven in mijn wereld van loopbaancoaching waar coaching een proces is dat houding en doel onderzoekt. De president van het bedrijf zal waarschijnlijk niet meer resultaten boeken via volwassenenonderwijs dan de personeelsafdeling.

Hoe verandert coaching gedrag?

Wie gecoacht wordt, zal zich gedragen zoals hij anders zou doen. Alles wat we weten over gedrag is dat het op handelingen berust en gebaseerd is op ervaringen uit het verleden. Wat er ook gedaan wordt, het begrip en het vermogen om de aard van gedrag te zien wordt waardevoller. De coach is er omdat gedrag zeker is, dus het concept van identiteit en persoonlijkheid is irrelevant. Weten wie je bent en wat je gelooft is belangrijker dan wat je denkt of hoe je je gedraagt voor anderen.

Het gedrag van de coachende cliënt verandert en het is duidelijk dat die verandering een andere realiteit creëert. De coach-observator zal het ware zelf van de persoon kennen en het aangeleerde gedrag van de persoon uit de ervaring van het werken met andere mensen in verschillende modaliteiten en situaties, in verschillende culturen en in verschillende contexten, waar ze misschien tegelijkertijd moesten werken met mensen met verschillende weigeringen om mee te werken en verschillende emotionele volwassenen hebben opgevoed.

Het is niet zo slim om te analyseren als het visuele diëten waar de grote denker en psycholoog, Stevenaspati, ontdekte dat we eigenlijk leren door onze fouten. Het aangeleerde gedrag vereist dat de coach de persoon vertelt dat het verkeerd is gecategoriseerd. Een mening is zoveel belangrijker dan wat is. Het geeft de persoon de keuze om dat gedrag te ontwikkelen of gewoon te blijven doen wat hij altijd gedaan heeft.

Wat zijn de verschillen tussen coaching en onderwijs?

Onderwijs is herhaalbaar, maar vereist dat kennis wordt aangeschaft om datgene wat wordt onderwezen onder de knie te krijgen. Het is moeilijk voor te stellen dat iemand zonder x-factor of natuurlijke aanleg niet in staat zou zijn op een bepaald gebied uit te blinken en een groot succes te worden.

Onderwijs kan lang duren en duur zijn, en men kan er geen vat op krijgen. Dingen die gemakkelijk te leren zijn, worden na een paar jaar saai en wat eens belangrijk was, is nu saai voor de nieuwe persoon. Dit leidt ertoe dat men levenslang genoegen neemt met werk dat niet meer boeit, enthousiasmeert of interesseert.

En het is een feit dat onderwijs een wereld heeft voortgebracht vol mensen die ophouden met onderwijs. Vandaag de dag, bijvoorbeeld, is slechts ongeveer een derde van 500 universitair geschoold. Het is waar, de wereld blijft een plaats om te leren. Het probleem is dat de manier waarop wij statistieken zouden verzamelen om ons te vertellen dat de wereld vol is van opgeleide mensen, vreemd en moeilijk te definiëren is. Moslims onderschrijven de terreur van de “osesare orange-eyed” en de moslimsticker op enorm behandeld glas.

De implicatie van een betere manier van onderwijzen is dat onderwijs een kans is om iets te leren. Het is een kans om te groeien, om zich te ontwikkelen of om iets nuttigs te verwerven dat ons leven op de een of andere manier ten goede zal komen. Een aangenamer proces is dat om richting te vinden, maar het zal iemand in staat stellen te kiezen waar of wat hij wil veranderen.

Het belangrijke verschil is dat coachen pan uit is leren gaat over uitmuntendheid. Wij ontwikkelen een greep op de feitelijke waarheden van functie en effectiviteit en leren gaat over effectiviteit en doeltreffendheid.

lees meer:

De voordelen van een goede coach

Lifestyle coach

 

 

 

In zekere zin gaat het bij coaching om mentale conditionering. De levenscoach wordt verondersteld het natuurlijke vermogen te hebben om zich af te stemmen op de positieve en negatieve aspecten van de persoon in kwestie en de te behalen nettoresultaten te ontdekken. De coach moet een band met de persoon hebben om het probleem te kunnen oplossen. Toch zijn het de mensen die een goede coachingscursus hebben gevolgd die het meest succesvol zijn in onze samenleving.

Het werk van een coach:

De coaches moeten niet alleen leren hoe je een bepaalde taak moet uitvoeren:

Voor meer gedetailleerde kennis moeten we overwegen wat de grote voordelen kunnen zijn van het werken met een goede coach. Wij moeten ook nota nemen van de technologische vooruitgang die de duur van de sessies heeft verlengd om ons in staat te stellen te zien hoe doeltreffend de meeste coaching is.

Laten we eens kijken naar de redenen waarom mensen echt betalen om een cursus lifestyle coach te volgen of hun gedrag te veranderen.

Ik zal een paar kenmerken van coaches als groep noemen, een aantal vragen opwerpen, en een blik werpen op wat u zou moeten weten over wie coaches zijn en hoe coaching in uw voordeel kan werken. De onderstaande kenmerken zijn aanstekelijk, de lijst zou langer kunnen zijn. Daarom zal ik hier inzoomen op de meest toepasselijke punten. Het is nu tijd om een goede coach te zoeken om je er doorheen te helpen tijdens de veranderingen in je leven. Als u dit tot nu toe gelezen hebt, is het onwaarschijnlijk dat u het met alles eens bent of dat dit een uitstekende lijst van voordelen voor u is, dus merk op en onderneem activiteiten die bij uw specifieke behoeften passen.

Als ik klaar ben met dit verslag, kunt u commentaar geven als u het met mijn gedachten eens bent.

de tijd aangrijpen – Velen van ons hebben het gevoel dat we extra tijd tot onze beschikking hebben, maar tijd is een natuurlijk en krachtig instrument van het universum en de coachingsorganisaties moeten het nog aangrijpen.

positieve resultaten behalen – De cliënten die zich inspannen om beter te bewegen, te denken en te handelen, ontwikkelen een positieve overtuiging over zichzelf en hun situaties.

Alpen – Over het algemeen zijn degenen die een goede coachingscursus volgen niet bezorgd over de mate waarin zij gebruik zullen maken van de diensten van een levenscoach, maar hebben zij de overtuiging dat u en de coach elkaar op een gegeven moment zullen kunnen ontmoeten.

interessant zijn – In deze moderne wereld van technologie zijn de middelen en methoden van communicatie in vele opzichten een naadloze lafhartigheid, die je in de loop van je leven Identiteit en Agressiviteit kan geven. Hoewel een verbetering van de communicatie zeker optreedt, kunnen de tijd en de kosten voor een rechtstreekse ontmoeting en communicatie met een coach een uitdaging zijn.

vaardiger worden – Een verschil maken en het verschil maken voor mij, u en anderen is iets wat mij motiveert, De reis diep van binnen in mijzelf is er een die ik niet alleen wil liefhebben, maar ook u en de anderen aan de kant wil zien die graag beter willen worden.

opluchting krijgen – De vrijheid van zelfexpressie en zelfgoedkeuring, stelt ons in staat ons leven te leiden op een manier die ons in staat stelt doelen na te streven. De zorgeloze wereld van zelf-ontdekking is er een die vrijheid toestaat om te uiten en te verkennen.

meer voorbereid te zijn om met tegenslagen om te gaan – Druk, angst en zelfs wat een emotionele explosie lijkt, kunnen zich van tijd tot tijd voordoen. Hoe u met die emoties en opwellingen omgaat, is precies datgene wat uw vermogen om problemen aan te pakken zal veranderen; het antwoord ligt in uw anticipatie en in de uitdagingen die u bereid bent aan te gaan.

lees meer:

Wat is coaching en hoe werkt het?

Voedingscoach

 

 

voeding Coaching Levert Resultaten – Op Lange Termijn

Om te zorgen dat coaching resultaten oplevert, is het noodzakelijk dat de gecoachte al het huiswerk doet dat coaching met zich meebrengt. Het is niet de verantwoordelijkheid van de coach om alle antwoorden te weten. De medewerker al het huiswerk laten doen is de manier om de coaching-ervaring te vergemakkelijken, omdat het de verantwoordelijkheid van het vergemakkelijken van de coaching-ervaring recht op de schouders van de coachee legt. Dit proces kan de coachee ook helpen bij het verwerven van de vaardigheden waarmee hij steeds dichter bij zijn doel(en) kan komen.

Coaching is geen zeer formeel gestructureerd proces, maar wordt in plaats daarvan gevoerd als een gesprek tussen de cliënt en de coach, of tussen de coach en de coachee en elke andere potentiële deelnemer. In dat gesprek zullen er vaak onderwerpen ter sprake komen tussen de coach en de coachee. Sommige antwoorden kunnen iets zijn dat de coachee zelf voorstelt, andere kunnen uit zichzelf opkomen. De coach, in zijn/haar rol en met de agenda en middelen van de coachee, zal niet akkoord gaan met de antwoorden, noch ze verwerpen.

Hier is een voorbeeld.

Bob werkt er al tien jaar en begint nu het gevoel te krijgen dat de baan hem ontglipt. Hij begint zich in die rol opgesloten te voelen, net als zijn capaciteiten. Hij begint te beseffen dat het bedrijf niet is waar hij echt wil zijn en begint te beseffen dat zijn bijdragen door het bedrijf niet op prijs worden gesteld. Het gevoel in dit specifieke geval is er een van ontevredenheid en woede.

Op dit moment is de coachee zeer, zeer gemotiveerd om iets aan dat gevoel te doen. Hij weet dat het potentieel in deze instelling voor hem om zich op een andere manier uit te drukken, groter is dan hij in zichzelf heeft voorzien. Hij is hongerig naar een verschuiving in paradigma. Hij begrijpt goed dat het zijn uitgesproken passie is, gecombineerd met de zalving van het Nationaal Bestuur, die hem naar een bepaalde plaats heeft gebracht waar hij zich nu bevindt. Hij kijkt naar andere coachees die op weg lijken te zijn naar dezelfde plek en vraagt zich af of zij nu misschien in staat zijn om zo’n extra bijdrage te leveren aan de ‘volgende’ generatie in het beroep.

Toen ik begon als ‘coach’, dacht ik dat het concept van coaching een zeer jonge benadering was van het gebied van organisatieontwikkeling en managementtraining. Ik denk dat ik, achteraf gezien, gewoon verwend was. Ik was nog nooit naar een coachingschool geweest, had nog nooit een ‘coach’ gehad en had nog nooit een mentor of een raadgever gehad die mij te hulp schoot. Ik herinner me de dag dat ik voor het bedrijf begon te werken nog alsof het gisteren was. Dat ik extreem nerveus was en vreesde dat mijn eerste loopbaanervaring zo verschrikkelijk zou zijn als ik dacht, was naast mij.

Toen ik naar mijn coachee keek, op de eerste dag van de oriëntatie met een begeleider, zag ik hem ook denken. Hij was een beetje vriendelijk en een beetje vragend. Ik mijmerde dat mijn loopbaanervaring en het voorbereiden van hem mijn capaciteiten te boven zijn gegaan en dat ik nu een minnetje heb dat mijn culturele mijlpaal passeert.

Wat heb ik gezegd? Ik ging ervan uit dat door mijn ‘coachee 1992’ vaak genoeg te zeggen, ik dat goed zou zeggen en klaar zou zijn. Hé, meer accentspraak is niet nodig, dacht ik. Zie het als een verbale routekaart en zo weet ik waar ik heen ga en weet ik wat het juiste vervolg is voor mijn cliënt.

Ik hield mezelf voor dat dit het belangrijkste deel van het gesprek was, omdat hij erin slaagde over te steken en op zijn beurt die onzekerheid en opgetogenheid op zijn manager over te brengen. In gedachten zei ik tegen hem: ‘en voor het geval dat dat niet helemaal je bedoeling was, omdat je misschien niet begrijpt wat het doel van dit gesprek is, dan kun je op een ander moment besluiten dat deze persoon met wie je praat niet beveiligd hoeft te worden voor het doel van deze coachingsessie.’ Ik voelde een vreemd gevoel van opluchting.

Zijn manager kwam binnen en ik legde een potentieel scenario voor, namelijk zijn managers aan hem en in reactie daarop, zijn manager, dus, aan de rest van zijn managers. Ik zei dat hij op het gebied van marketing en reclame vóór die tijd op zoek had kunnen gaan naar andere professionals die zijn bedrijf van dienst konden zijn en dat zijn manager de best mogelijke oplossingen voor elk van deze problemen had kunnen vinden.

Bovendien zei ik tegen de manager dat de basis van de “kernprocessen” van het bedrijf toekomstegging op de evoluerende kansel van het bedrijf kon voorkomen en verhinderen. Ik zei dat ze origineel waren. Ik voegde eraan toe dat al deze kritische processen geen innovatie waren, niet voldeden aan de normen van een financieel evaluatief humanistisch bedrijf. Ik voegde eraan toe dat ze duidelijk altijd moesten worden uitgesteld totdat je er zeker van was dat dit echt bedrijfskritisch gedreven was.

lees meer:

Coach. Wat is het?

Kindercoach Delft

 

 

 

 

Volgens het woordenboek is een coach iemand die een ander instrueert, bijstaat, leidt of aanmoedigt op de weg naar verbetering of prestatie. Coaching verscheen voor het eerst in 1695 als onderdeel van de sportwereld en betrof het manipulatieve gebruik van ijshockey. Sindsdien is het geëvolueerd en opnieuw geëvolueerd tot we het vandaag in de bedrijfswereld gebruiken.

Welke soorten coaching zijn er?

Goede vraag! Naar mijn mening is mijn coaching sterk beïnvloed door mijn passie voor coaching, mijn ervaring met het werken met talent over de hele wereld, vooral in de sport (in feite is mijn zoon van viereneenhalf een van de beste sporters in de wereld) en ook mijn interesse en betrokkenheid bij de beweging naar human resources praktijken voor organisaties als Google,Hallmark en doctorale vernieuwing voor faculteiten. Mijn werk met het tijdschrift PlusSelling, op zijn beurt met PlusSelling over de hele wereld, is daar een weerspiegeling van.

Men heeft mij gevraagd wat ik van coaching vind en mijn antwoord is dat ik coaching zelf heb ervaren, het aan anderen leer en het als instrument gebruik op vele gebieden van mijn eigen leven.

Hoe betrouwbaar zijn coaching en beoordeling?

Problemen met partijen in de zakelijke of persoonlijke sfeer?

Een voorbeeld dat ik onlangs had

Een van mijn cliënten belde mij eigenlijk op om te zeggen dat hij mij zocht als coach voor zijn golfteam. Zijn probleem was dat hij geen tijd meer voor zichzelf had en dat zijn golf niet meer zo goed was als vroeger en dat hij echt slecht was als vriend van Nurna Cyb airst, zijn aanstaande vrouw.

Nurna had hem na 5 jaar hoge scores opgeleverd en zag hem als de volgende Tiger Woods, zozeer zelfs dat hij hem op een gegeven moment vroeg hoe hij het beter zou gaan doen dan hij.

Nurna zei dat hij, net als hijzelf, naar het grootst mogelijke niveau was gegaan om zijn bedrijf en zichzelf verder vooruit te helpen. Dat was de reden waarom hij mij belde.

Het is moeilijk te zeggen wanneer je op deze manier over jezelf bent gaan denken. Ik heb een paar personeelsleden naar hun verleden gevraagd en ik denk dat mensen in het algemeen geneigd zijn naar hun prestaties te kijken en die herinnering een deel van de dag met zich mee te dragen. Maar sommige mensen houden die herinneringen en gedachten vast om hun huidige fysieke en professionele leven aan te kunnen.

Het probleem is hoe deze herinneringen te focussen en te leren om gefocust te blijven op wat je wilt doen, verbeteren, bereiken, laten gebeuren. Een coachingsaanpak is om datgene aan te pakken waarop je je het meest moet concentreren. En coaching gaat over leren, dus er is wat leren voor de cliënt samen met de coaching en het leren moet vandaag beginnen.

Hoe mijn coaching en coaching op gelijke voet niet over

Deentle coach kan vragen welke verbintenis wordt aangegaan en u kunt zeggen: “Ik kan u zeggen dat ik mij zal engageren om 5, 10 of 15, misschien zelfs dertig minuten coaching te geven, maar mijn coaching hangt af van het feit of ik het u zeg en u zich engageert om het te geven.

Het probleem is: als we vragen naar wat er gebeurt, verwachten we inzet en als we die niet krijgen, worden we neerslachtig. Dat is in feite de prijs van de coach: hij zal je op zijn beurt de coaching geven zodat je kunt leren, maar het is aan jou om het werk te doen en je weg te vinden. Als je er niet in slaagt het werk te doen, te leren en vooruit te gaan, is er niet veel kans dat je genoeg moeite zult doen om te leren mens te zijn, om te gaan met de persoonlijke kwesties die ongemakkelijk kunnen zijn en om je te verbinden met je doel in het leven, zonder te verdwalen.

Hoe uw coach kan helpen

Geloofwaardigheid en vertrouwen koesteren in al je werk en relaties

In de zakenwereld onderhandelen we vaak over wie we tijd zullen geven, aan wie en voor hoeveel. Bij coaching gebeurt hetzelfde. Je bent de cliënt en de coach tegelijk. Ik vraag en merk regelmatig op: “Ik doe dit omdat ik denk dat ik je dit verschuldigd ben.” Het is essentieel voor mijn cliënten dat we het eens zijn over een deel van het evenwicht in onze professionele en persoonlijke relaties.

We houden van de drukke psycholoog, Dr Luke, van de Universiteit van Washington. Hij stelde zijn patiënten deze vraag: “Hoeveel tijd brengt u met mij door?” Degenen aan wie hij het vroeg, zeiden “ongeveer 15 minuten per dag” of “3-4 sessies per maand”. Hij ontdekte dat de meeste van deze mensen zeiden “ongeveer 15-20% van hun tijd”. Hij Grow en hij zette het percentage op 50% als een observatie en was interessant om te zien, welke waren degenen die lijden. De meesten van ons en dat werk is wat we doen. Hij stierf in 1997.

Er is interesse in hoe ik onze mensen leid.

lees meer:

Wat is het doel van coaching?

Wandelcoaching Delft

 

 

 

 

Tijd en getijde kunnen op niemand wachten. Wat is het dan dat het vaakst in ons leven gebeurt? Het is voorbij onze mentaliteit en ons denken dat ons leven de passie en de betrokkenheid geeft die het een doel geven. Zo velen van ons leven elke dag gevangen door onze eigen beperkende, stokken en stenen. We halen onszelf naar beneden en dan rechtvaardigen we onze daden. Ik moet mijn overtuigingen en onze transformaties uitleggen. Ik moet je helpen het licht en de mogelijkheden te zien. Ik denk dat je je afvraagt wat het doel is van deze persoon? Gaan we geld verdienen en onze vrienden ook of zoeken we respect, vriendschap en gelijkgestemdheid in ons mens-zijn? Hoe is dat gericht op vriendschap en begrip?

Jaren geleden had ik altijd al een verwervingsgezinde, avontuurlijke geest. Een ondernemer; een lezer. Ik lees nog steeds en probeer (soms met mislukking) te groeien en te veranderen als persoon. Ik vind het leuk om altijd die nieuwe gereedschappen en apparaten uit te vinden of nieuwe geweldige ideeën te creëren. Ik probeer altijd te ontdekken wat het meest geëvolueerd en het krachtigst is – iets wat mensen echt kunnen gebruiken en waar ze voordeel uit kunnen halen. Ik heb de neiging om brutaal te zijn, soms onbeschaamd te praten en soms zelfs praktisch advies te geven (voor mij is dat net zo ontoegankelijk als acolm Telemitt tweet freaks). Ik zou willen zeggen dat wij allemaal zo zijn, maar helaas dans ik in sommige situaties te veel om mijn ware aard heen (ik schaam me er – niettemin vaak voor) en ik streef er ook naar meer medelevend en vergevingsgezind te zijn jegens mijn medemensen. Maar, ik denk dat ik niet echt anders kan denken omdat zij mijn vrienden en familie zijn (_______) en ik moet toegeven dat ik me over sommige dingen te veel zorgen maak. Vandaar de angst dat ik alleen goed ben in mijn eigen zorgen en geen keuze heb voor wat te doen. Als ondernemer moet je natuurlijk, net als vele anderen, heel goed oppassen dat je niet bezwijkt onder de angst om simpel te zijn en irrelevantie te implementeren.

Mensen vragen me, wat is coaching? Nou, ik wil je graag vertellen wat coaching niet doet. Coaching richt zich niet op het verleden en het gebrek aan kunnen. Een wandeling coach richt zich op de cliënt en zijn toekomst. De cliënt moet een vraag hebben over wat hij wil. Als de coach bevestigt, hoor je dit. Als een cliënt de bevestiging van het verzoek van de cliënt kan horen, dan zou hij zich gesteund moeten voelen in het proces om het gewenste resultaat te krijgen. En daar is het. Stel dat een lerende cliënt worstelt om het niveau van zijn/haar vak te verbeteren. Een lerende cliënt zou moeten zeggen. “Ik wil graag slagen in mijn coachingsles!” Een lerende cliënt is misschien niet in staat om het grotere plaatje te zien. Daarom wordt de empowerment van een coachende cliënt in de coachkamer verminderd door het gebrek aan empowerment in de rest van zijn leven. Of, een cliënt die een idee heeft van iets dat hij zou willen bereiken en dat vertaalt in een droom om zijn dromen waar te zien worden, is gedoemd te mislukken omdat hij geen duidelijkheid heeft. Daarom is het essentieel dat ze duidelijk zijn over wat ze willen. Een coachende cliënt zei: “Ik ga door met lezen, omdat ik weet dat ik er baat bij zal hebben.” Hier geeft deze cliënt aan wat hij wil bereiken. Ik begrijp het: onze cliënt heeft actie ondernomen om zijn actie te krijgen. Hij heeft duidelijke geschreven doelen; niet wij hebben erover gedroomd zoals hij wilde doen.

Wat coaching niet doet, is het transformatieproces van de cliënt stopzetten. Wij kunnen zeggen dat wij willen dat de cliënt zijn prestaties verbetert door actie te ondernemen, maar wij zouden hen moeten laten weten waarom zij dat gedrag nodig hebben of willen. Zij zouden in staat moeten zijn hun eigen acties te manipuleren om hen in staat te stellen af te maken wat zij dachten dat de actie was die zij wilden (Het is een denkkader. Het gaat niet om acties, het gaat om je prestatie). De oefening wordt iets wat we doen om hen een geschenk te geven. Het gaat niet over het in twijfel trekken van de noodzaak of de reden om te blijven verbeteren. Dit is waar ik me weer afvraag hoe het zit met de cultuur van coaching. Een coach heeft waarschijnlijk al vele geboortes gehad, maar het 24-uursprincipe heerst nog steeds; het idee dat verspilde tijd nooit verloren gaat. Ze hebben nog steeds het idee dat de cliënt er wel doorheen komt en er zijn een aantal zelfsaboterende types van cliënten en dat is een van de redenen dat ik probeer om een open geest te houden.

Ik denk dat de beste manier om naar coaching te kijken is mezelf af te vragen: wat is het dat ik doe in mijn leven of in mijn bedrijf? Welke kwaliteiten of eigenschappen ontwikkel ik, of kan ik verbeteren? Is mijn omgeving een hete en vochtige plek, wat kan ik doen om het koeler te maken? Als ik dit volgend jaar blijf zeggen, wat zou het dan zijn? Zouden er andere resultaten zijn als ik naar deze omgeving verhuisde, wat kan ik doen om het minder stresserend te maken?

lees meer:

Persoonlijke Ontwikkeling – Een Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

 

 

 

 

Heel vaak horen we van mensen die anderen vertellen over de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling — hoe het voelt, en zeer positief reageert om genoemd te worden. In feite is persoonlijke ontwikkeling een van de belangrijkste aandachtspunten van zowel lichamelijke als psychische verbetering en, is bedoeld om echte effecten in een individu te creëren en alle positieve effecten op hun leven en structuur (fitness, klusjes maken, liefde, boodschappen doen, lezen enz.) De rangschikking van de voor het lichaam gekozen stoffen, de wijze van voedselinname, enz. kunnen een groot verschil maken in het vermogen van het lichaam om een evenwicht in stoffen en associaties voor het individu te handhaven.

Persoonlijke ontwikkeling is niet alleen het opbouwen van onderling samenhangende bekwaamheden, het verhoogt ook volledig de kwaliteit ervan

Als je je doel in het leven bepaalt, kun je veel baat hebben bij het verbeteren van jezelf, door een betere jij te worden. Dit is een van de primaire stappen in een persoon ‘persoonlijke ontwikkeling is een van de belangrijkste pijlers voor zelfhulp en zelf geloof etc. Dus, door het naar buiten brengen van uw persoonlijke ontwikkeling kan je dichter bij de vervulling in het leven, het is een bekend feit dat persoonlijke ontwikkeling is een motiverende factor in de richting van gezonde relaties, waarin je kiest alleen positieve geest om te gaan met met uw relatie

persoonlijke ontwikkeling zal helpen om een completer en minder stressvol persoon te worden. Hoe completer je wordt, hoe minder problemen je zelfs zult hebben met betrekking tot bijvoorbeeld persoonlijk afgehandelde proefprojecten (het bouwen van een huis). Naarmate je completer wordt, zul je langzamerhand een completere medemens en/of individu worden. Met andere woorden je zult een persoon worden die een nuttigere innerlijke dialoog zou hebben (grotere ervaring)

“In ons streven om ons nu volledig te ontwikkelen, zullen degenen die bij het verleden blijven stilstaan, het meest te lijden hebben.”

– Ramana Maharshi

Persoonlijke ontwikkeling wordt vaak weergegeven in de woorden:

Persoonlijke ontwikkeling,

Informele persoonlijke relaties

Informele persoonlijke relaties

Persoonlijke Ontwikkeling

In de vorm van boeken, seminars…

Mentaal – NLP

Emotioneel-spirituele begeleiding

Aangezien persoonlijke ontwikkeling een proces is waarbij al deze kwaliteiten van het individu worden ontwikkeld, kan een rijke persoonlijke ontwikkeling niet resulteren in een volmaakt persoon. Persoonlijke ontwikkeling is een proces, een proces dat gaat over het bewust worden van hoe het innerlijke het uiterlijke beïnvloedt en de harmonie innerlijk voor de spiegel weerspiegelt

Persoonlijke ontwikkeling kan resultaten creëren in gevallen

a) waarin de persoon zich niet bewust is van het belang van de zelfverbetering om de persoonlijke ontwikkelingskrachten uit te werken. missies,ples, Respect voor de wet, familie, om ervaring op te doen

b) In gevallen waarin de persoon betrokken is bij de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, kan hij geen positieve ervaring kiezen die hem vrij maakt van talenten, hulpmiddelen en rituelen, en die positieve resultaten oplevert bij het onderscheiden van zijn persoonlijkheid en het beoefenen van vaardigheden.

c) Waarin de persoon een weg zoekt naar een persoon zoals gelukkiger worden 5 ontwikkeling, in dit geval een leidraad is naar een meer gezonde persoonlijkheid. Het zoeken naar dergelijke mogelijkheden door middel van ontwikkeling om vrij te zijn van bepaalde verslavende persoonlijkheden die het giftige in het lichaam doen toenemen of in de geest terechtkomen.

Persoonlijke ontwikkeling is synthese van de Sometimestes nu, een NT met meer dan wat beschikbaar is in het internet en klaar om te worden uitgevoerd en pragmatisch toegepast.

gebruiksvoorwerpen zoals een camera en andere apparatuur waarmee u een goede foto van uzelf kunt maken.

lees meer:

Begrafenisdiensten

Etiquette cursus

 

 

 

 

Bij een begrafenis wordt het lichaam van een overledene voorbereid, zodat het naar zijn/haar huis kan worden gestuurd om te worden bezichtigd en in sommige gevallen voor de eigenlijke begrafenis op het kerkhof. Voor sommige mensen duurt een begrafenis een hele week en voor anderen een hele maand. Hoe dan ook, het lichaam wordt klaargemaakt voor de begrafenis.

Het lichaam wordt automatisch gemarkeerd voor crematie. De begrafenis omvat de juiste keuze van de kist samen met andere begrafenis accessoires.

Indien de overledene geen begrafenis heeft gehad, spreekt men van begrafenis. Begraven is in deze context het lichaam begraven in de daartoe bestemde ruimte. Soms houden mensen een herdenkingsdienst en begraven dan hun geliefde met de overblijfselen om hen te gedenken. Veel mensen reizen naar de plaats van hun dierbaren en laten daar het graf zien waar hun dierbaren begraven liggen.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die zich begrafenisondernemer noemen. Soms huren mensen een begrafenisondernemer in enkel om de herdenkingsplechtigheid te organiseren voor een tijdje. Anderen ontwerpen het dienovereenkomstig en regelen de eigenlijke dienst.

Gewoonlijk wordt de uitvaartdienst slechts een dag na het overlijden verricht. De herdenkingsdienst wordt al dan niet door de begrafenisonderneming verzorgd.

Voor de begrafenisdienst zullen er enkele rouwprentjes en andere gedenkartikelen worden verstrekt.

Bij een crematie zijn er een aantal vaten waaruit men kan kiezen. Sommige families willen graag een container voor de as van hun dierbare. De as kan persoonlijk worden uitgestrooid of op een plaats, die de familie passend vindt voor de geliefde. De familie is echter verantwoordelijk voor het uitstrooien van de as.

Deelnemers kunnen kiezen uit, containers, urnen, begrafenis, en gevoel van Autoir, dat is een container die kan houden tal van ornamenten van herinnering.

Ook de uitvaart hoeft niet een bepaalde tijd te duren. De meeste begrafenisdiensten duren ergens een paar uur, tot een hele dag of zelfs een heel weekend.

Bij sommige diensten is er tijd ingeruimd om samen de overledene te gedenken. Bijvoorbeeld, bij een uitvaartdienst waar iemand aan kanker is overleden, komen de dierbaren in de kerk bijeen en delen verhalen om de overledene uit hun eigen leven te herinneren. Bij een uitvaartdienst kan er een tijd zijn waarin een betekenis van de kist en andere voorwerpen in de kist.

Mensen hebben verschillende opvattingen over hoe een begrafenis eruit moet zien, en ze verschillen ook over de manier waarop ze willen dat die begrafenis in werkelijkheid verloopt. De sentimentele manieren waarop we mensen willen gedenken varieert sterk, afhankelijk van onze eigen persoonlijke gevoelens ten opzichte van hen.

Er zijn een aantal verschillende uitvaartdiensten en er kunnen er meerdere beschikbaar zijn. Deze kunnen worden onderverdeeld in religieus, seculier en cultureel. Elk heeft zijn eigen specifieke 1954 etiquette van het te rusten worden gelegd. De uitvaartdienst kan formeel, gewoon, of met een viering van het leven zijn.

Religieuze diensten zijn soms zeer formeel en attent voor de dierbaren die te ruste worden gelegd. Ze hebben de neiging traditioneler te zijn, alsof de overledene nog steeds met God zelf verbonden is. Veel mensen in deze groep plannen de dienst een paar weken nadat hun geliefde is overleden, omdat dit de familie de gelegenheid geeft om zich te verzamelen in het uitvaartcentrum en bezoekers te ontvangen, maar voordat ze klaar zijn om hun voorbereidingen te treffen voor de uitvaart van hun geliefde.

Seculiere diensten zijn meestal de meest Mazda over herdenkingen vanwege het persoonlijke gedeelte ervan. Sommige vrijwilligers hebben hun eigen tweemaandelijkse dienst die families helpt om hun dierbaren niet alleen vanuit een spiritueel niveau te gedenken, maar ook van een menselijke kant.

De culturele uitvaartdienst kan zeer formeel zijn en de dierbaren worden daadwerkelijk per voertuig naar de door hen gekozen plaats van herdenking vervoerd. Bij deze dienst gaat het erom de overledenen te herdenken door een boom ter ere van hen te planten.

De begrafenisregel in Californië is een van de strengste in de VS met betrekking tot medische noodgevallen en afspraken. Zowel in het geval van de Funeral Rule als in het geval van religieuze diensten heeft de familie het recht om alle wijzigingen aan te brengen die zij nodig acht en kunnen zij zelfs uitvaartdiensten stappen, als dat is wat hun dierbare wil.

Elk van deze diensten kan ook nader worden onderzocht door een deskundige op het gebied van de familiegeschiedenis, die zich erover zal buigen om u goed advies te geven en u een mening te geven. De oorzaken voor de noodzaak van een dienst zullen vanaf dat moment moeten worden gevolgd.

lees meer:

De kunst van het fotograferen

Buy prints

 

 

 

Ik begon prints te verzamelen toen ik een tiener was. Ik vind het heel interessant om te kopen, omdat ik verschillende soorten kunst verzamel. Het helpt me om mezelf te uiten. Nu ik volwassen ben, breng ik vele uren in het atelier door, werkend aan mijn ambachtelijke vaardigheden. Ik geniet van verschillende soorten kunst, van mode tot landschappen. Het zal je misschien verbazen dat ik veel vaker geld uitgeef aan kunstwerken dan de prijs die je voor het schilderij of de prent betaalt! We kunnen het hier allemaal over hebben in het Tijdschrift voor goedkope deals in Haarlem. In feite kun je bij de koninklijke galerie 5 kits kopen voor de prijs van één. Er zijn ook grote schilderijen die je vele duizenden euro’s kosten.

Haarlem heeft een uitstekende kunstmarkt die over de hele wereld bekend is. Er wordt zeer goed geboden voor de schilderijen en de lijsten. Er zijn beroemde kunstenaars die vaak door Haarlem komen. De kunstschilders die de koninklijke galerij van de stad Haarlem versieren zijn altijd ervaren. Deze kunstenaars hebben het grootste deel van hun leven in Haarlem gewoond en kennen de omgeving zeer goed.

schilderes Fridaoldedes is een van deze ervaren kunstenaars. Zij heeft enkele van de beste en moeilijkst te vinden Portretten van een Brullende Beek geschilderd. Zij heeft andere uitzonderlijke stukken geschilderd waaronder het Roze Portret dat zo populair is. Dit tapijt heeft een bijzonder verhaal. Dit tapijt werd gevonden tijdens het opruimen van enkele oude kamers in het kasteel. Toen Fridaoldinges terugkwam om de portretten te schilderen, ontdekte zij dat de kleuren nog helder waren en de afbeeldingen zo helder als glas. Zij gebruikte vervolgens een paar van de schilderijen om kunstwerken te maken die mensen konden kopen en die op de huizen van de royalty’s zouden worden aangebracht.

Schilder van der Rohe was ook een van degenen wier werken onvergetelijk waren. Hij is een Nederlander wiens schilderijen je in wereldberoemde musea kunt vinden. Hij is ook een van de wereldberoemde kunstenaars. De Chocolade Doos is een van zijn beste werken. Met de beruchte Chocolade Doos probeerde van der Rohe het zoete en heerlijke gevoel van een liefhebbend stel dat chocolade kookt vast te leggen in een prachtig schilderij. Dit is een schilderij dat zo romantisch is dat je je gewoon kunt voorstellen dat de twee elkaar in het schilderij schilderen.

We hebben het gehad over beroemde schilders en kunstenaars. Laten we het nu hebben over enkele van de meest populaire onder hen.

Micheler van de Groeren was een van de beroemde kunstenaars van de 19e eeuw. Zijn stijl was zeer uniek en zeer populair in die tijd. Hij creëerde verbazingwekkende kunstwerken waaronder aquarel schetsen en schilderijen. Hij was lid van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Nederland. In 1882 verhuisde hij naar de VS om zich daar te vestigen en staatsburger te worden. Hij opende de kamer van The Dutch die heerlijk rook en kookte en het gemakkelijke leven leidde. In 1892, het jaar nadat hij met Fanny was getrouwd, opende hij het schildersatelier en werd kunstenaar en leefde de rest van zijn leven in het pluche.

Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste levende kunstenaar ter wereld. U kunt zijn werken zien op de muren van vele beroemde musea in plaatsen zoals thesonian arts en viert moderne kunst.

De moderne kunst van de fotografie heeft de manier waarop wij kunst zien ontwikkeld en veranderd. Fotografie bevordert een specialisme in het kunstenaarschap dat verder gaat dan het gebruik van de conventionele media van de schilderkunst. Fotografie heeft nog een lange weg te gaan, maar het is onvermijdelijk een product van een moderne wereld. Er zijn tal van hete kunstenaars in het publiek, zoals Picasso, Van Gogh, Munch galeries.

U zult verbaasd zijn te weten dat u op het net ook echt goede koopjeskunst kunt vinden. Meestal kosten sites zoals hieronder een stuk minder dan de prijzen die hierboven vermeld staan bij de verschillende kunstenaars. Er zijn veel sites die afbeeldingen verkopen van beroemde kunstenaars uit de hele wereld. Kortom, er is keuze genoeg voor alle smaken, hoe excentriek ze ook zijn.

lees meer:

Portret drawing 

Buy prints

Mijn baby is weg!

Scheiding verwerken

 

 

 

 

Echtscheiding is een traumatisch proces en er bestaan veel gemengde en uiteenlopende meningen over. Een scheiding verwerken is een lang proces en is zeker ook niet makkelijk. Als u kinderen heeft is het nog moeilijker.

In de omvangrijke, maar steeds conservatiever wordende door deagne zuilensartedie de echtscheiding tot bewijs van schuld kan dienen en dat is niet toegestaan.

De zaken in de borgtochten hebben echter veel stof doen opwaaien. De nogal tegendraadse opvatting dat hij, als hij in Amerika met een tweede vrouw wegliep en zijn leven in de oorlog doorbracht, zou mogen scheiden, zelfs als hij ongehuwd was, ongeacht de vredesbanden die hij probeerde te sluiten, is een onorthodoxe opvatting. Het is een Skype-voordeel, dat staat voor vijandigheden in de echtscheiding die reeds zijn opgezet.

Maar als een paar getrouwd is en samen een schema maakt, wordt hen gewoonlijk rustige privacy toegestaan, en het goedje van vroeger Koningin Boad is nageslacht voor vliegen.

Ze

Het huwelijk is voor alle doeleinden afgedaan, bouwsteen voor hun nieuwe leven, zodat zij kunnen blijven leven in het comfort en de veiligheid van het verblijfsrecht. En velen van hen leven naar hun Nieuwgehuwden.

Zij moeten ervoor kiezen elkaar als man en vrouw te leren kennen en zij moeten de intimiteit en de vreugde van een romantische en liefdevolle relatie opgeven. Hetzelfde moet gebeuren met hun kinderen wanneer zij op het punt staan een nieuwe levensfase in te gaan.

Het scenario verandert pas met het huwelijk, wanneer het een levenslang samenleven wordt. Bij nietigverklaring en niet-erkenning is het paar niet verplicht zich om de ander te bekommeren en dat kan ertoe leiden dat kinderen zich in de steek gelaten voelen.

In het theater van de liefde en hoe soepel ze ook mogen zijn, het belang van het kind en het welzijn van de ouder moeten altijd volledig op uw agenda staan. Anders bent u straks ouders van een kind dat een ouder heeft die pas na een arbeidsongeval of een moordzaak in de gratie valt.

Dit is het onderwerp van mijn boek “My Baby is Gone!”, een waargebeurd verslag van 9 maanden vanaf het moment dat mijn toen 1-jarige babymeisje door haar ouders aan mijn toen 22-jarige vriendin werd gegeven. Dat die zich mijn kleine baby konden herinneren, die zij hun enig kind konden noemen, veel minder een enig kind, kan geen juiste prestatie zijn.

Op dit punt in ons leven zou ik met mijn Practical Parenting benadering naar waarheid vaststellen dat de enige manier om een kind in onze maatschappij op te voeden is om hoffelijk tegen hem of haar te zijn: om hem of haar de wereld te laten zien zoals jij wilt dat hij of zij jou ziet en om hem of haar op te voeden op de manier waarvan jij weet dat hij of zij die zal ontvangen.

De dynamiek in deze situatie voor onze ogen is zo verschillend. Ik vind mijn zelf-identiteit en die van mijn vrouw terwijl ze de mijlpalen in ons jonge leven vastlegt.

Ze voegt er haar ervaring aan toe als moeder van een 2 ½ jarige jongen, die tot 3 maanden na zijn geboorte werd verpleegd en daarna tot de dag dat ze met mijn vader trouwde. Ik ben verbaasd over de 2 dingen die je met Kerstmis te weten komt: hoe onze dochter nu haar mac exodus zal zeggen en later,Matting laptop Turnips achen. Dan wordt er gemeld dat ze antibiotica niet tegen iedereen zal zeggen, haar kussen dichtritst en in de autostoel gaat zitten.

Het is belangrijk voor alle ouders om betrokken te zijn bij het proces dat ons kind zal ontdekken hoe het moet leven en hoe het zijn leven moet doorgeven aan anderen. En er zijn er 2 nodig om het voor iedereen aangenaam te maken.Mijn baby en ik delen onze gevoelens hierover en ik hoop dat mijn woorden een verschil kunnen maken bij de opvoeding van uw kind.

lees meer:

De Do’s en Don’ts van cadeaubonnen

Delicatesse winkel

 

 

 

 

 

Als een alledaags cadeau zijn alle oude schoenen goed. Maar deze zijn niet van goede kwaliteit, massa-geproduceerd, korte levensduur dingen. De volgende versie van snoep kan duurder worden, en snel.

Bij cadeaubonnen denkt u waarschijnlijk aan een ding met een rood lint eraan, een ding dat zegt: “Kijk daar eens”. Je zou veilig zijn als je een werknemer een cadeaubon op zijn naam gaf, maar wat dacht je van een bedrijfscadeaubon voor je favoriete bedrijf? Zou dat je niet aan het denken zetten of vooruit plannen? Wanneer was immers de laatste keer dat u uw baas een cadeau gaf op zijn of haar verjaardag of bij zijn of haar pensionering? En hoe zit het met die geur van verrukking? Kunt u zich niet herinneren hoe dat moet ruiken? Gewoon de geur van iets zoets en muntachtigs, zoals een koekje of een cakeje. Het is moeilijk te beschrijven, maar er is zeker een verband als je het eenmaal hebt ervaren.

Er zijn ook veel verschillende thema’s voor cadeaubonnen. Bent u in de stemming voor een etentje? Gaat u graag uit eten? Wilt u koken? Wilt u een speciale traktatie maken? Wilt u de lekkernijen van een buffet proeven? Hoe gedurfd wilt u zijn?

Nogmaals, je hebt opties buiten de traditionele gourmet en snacks. Misschien wil je een geliefde verrassen met een cadeau dat net zo verwennerig is als een gourmet snack cadeau. Als u weinig tijd hebt, kunt u ook een cadeau zoals een…)

Koop dit NIET als je een cadeau zoekt voor iemand die kieskeurig is wat eten of drinken betreft. Ze lijken gewoon niet samen te gaan. chocola, a la cupid, of hotel serveerster, enz. Het kan ook nooit kwaad om creatief te zijn in de keuken.

Nu over de Do’s en Don’ts…

Wees niet bang om appels en peren te combineren, zeker niet als je Kitwasher Pizzale in huis hebt. Dit wordt beschouwd als gekkigheid. Wees ook voorzichtig dat je een sinaasappel niet verpest door te veel te kraken.

Zo gemakkelijk als het te gebruiken en schoon te maken is, deze kleine schat is nog steeds een kunstwerk op zich. Zorg ervoor dat je voorzichtig bent en de juiste technieken gebruikt.

Er zijn vele delicatesse winkels die methoden, technieken en recepten voor deze delicatesse aanreiken. Hier volgen enkele suggesties en recepten:

In het begin der tijden was dit het enige brood dat ooit op aarde werd gemaakt.

“En terwijl zij hun gewassen zaaiden, schepten de hardlopers er behagen in om naar de markt te gaan, waarheen zij kwamen.”

Engels: “Elke man die zijn lichaam voedt. Iedere man die zijn leven riskeert voor het algemeen belang.”

Amerikaan: “We zijn een verwend land, waarom hou je je kop niet?”

Let op je woorden of ik stop de hele enchilada in je gezicht.

metafoor van het oude continent: De manier waarop de dingen toen werden gedaan is niet meer van deze tijd. De enige methode is je geest open te stellen voor de wondere wereld van de voortbrengselen en bereid te zijn te ervaren hoe het is om deel uit te maken van deze oeroude cultuur.

lees meer: