Gezondheid

Coaching – De Coach

Voedingscoach Zeeland

Mijn definitie van een voeding coach is een invloedrijke kleur.

“Een coach weet niet de score van het team, maar hij kent alle spelers.” – Louis Lam phras “De coach die de wedstrijd wint is degene die de regels bepaalt en het winnende team is degene die ze volgt.”

coaching is een overeengekomen strategische aanpak in het proces van het omzetten van de visie in realiteit.

Om u te helpen het coachingproces te begrijpen (naar mijn mening is het niet alleen krachtig, maar ook betrouwbaar), volgt hier een samenvatting van de coach in beweging en uitleg over zijn belangrijke rol.

De coach en de coachee gaan in gesprek om te onderzoeken wat nodig is om een doel te bereiken. De coach is een onafhankelijke, volhardende en ondersteunende rol aan wie de coachee kan toevertrouwen en delen wat op zijn hart ligt. Het is meer dan een gesprek voor de coach om zijn/haar eigen persoonlijke gevoelens en meningen los te maken. De coach is als een spiegel die aan de coachee terugkaatst wat hij/zij aan het doen was voordat hij/zij feedback van derden kreeg.

Wanneer “coaching” wordt gebruikt, wordt het meestal uitgesproken als “co-achee”. Dit komt door de letters in het woord “coach”. De letters “co” betekenen de actie op het persoonlijke niveau, en “coachee” is een werkwoord. Daarom speelt een coach een actieve rol die verandering teweegbrengt. De coach is een persoon die zelf-, lichaams- en gedragsverandering ondersteunt, aanmoedigt en ondersteunt. De coach is degene die bemiddelt tussen het innerlijke intellectuele en emotionele niveau.

De coach is de spiegel die de innerlijke dialoog voor de coachee onthult. De coach luistert en merkt niet alleen op, maar onderwijst en ondersteunt en traint voor verandering op een ander niveau met een andere persoon. De coach is een collega, een collega die gelijkwaardig is aan de coachee en een gelijke voor de coachee.

De coach luistert actief om te begrijpen wat er nodig is in de context van de uitdagingen van de “coachee”. De coach luistert en stelt verduidelijkende vragen om te begrijpen wat belangrijk is voor de coachee.

Het is belangrijk om de “coach” te kiezen die bij je past en die goed voor je is. Een coach is niet superieur aan u in de competentieset en vaardigheden en in hun eigen recht. Als de coach en de coachee het niet eens kunnen worden over de inhoud en de details van de coaching, helpt de coach u niet.

De coach en de coachee bouwen een solide coachingsrelatie op die de coachee aantrekt in de richting van hun engagement voor persoonlijke verandering. Het is de coach die u helpt te zien en te begrijpen wat belangrijk is voor u en uw gedrag, en die de energie en de richting geeft om te veranderen om uw doelen te bereiken. De coach die ethisch, competent en passend opgeleid is, zal een verstandhouding en plezier met u opbouwen in uw coachingrelatie.

De coach en coachee zijn bezig met een levensverandering en verandering vindt in belangrijke mate plaats in de coachinginteractie.

De maatstaf voor vooruitgang in de coaching is het niveau van gedragsverandering. Het feit dat de gedragsverandering optreedt, betekent niet dat dit coachingproces succesvol is geweest. Het succes komt van een combinatie van de gedragsverandering samen met resultaatstrategieën die zich richten op de gedragsverandering.

De coachee is bezig met een reis van zelfbepaling, zelfmeesterschap en zelf-empowerment.

Het coaching partnerschap is een uitkijkpunt voor opwaartse mobiliteit in uw werkeffectiviteit, carrièreplanning en leven. Als u van deze unieke kans gebruik maakt, zult u invloed ondervinden op uw werk, thuis en in uw vrije tijd. Het is belangrijk om uw doelen en uw aspiraties als coachee en als cliënt bij coaching te verduidelijken, zodat u een meer wederzijds bevredigende professionele relatie kunt krijgen.

De gevolgen van falen van de cliënt, slechte coaching of onduidelijke richting zullen betekenen dat coaching niet langer nodig is. Cliënten die er niet in slagen hun professionele doelen en behoeften te bereiken, zullen waarschijnlijk eerder uit het coachingproces stappen dan degenen die hun doelen in slechts één sessie met succes bereiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.