Gezondheid

Wat is coaching en hoe kan ik het gebruiken?

Coach Breda

Wat is het nog meer?

Coaching is een steeds meer gebruikte methode voor de ontwikkeling van mensen, gedrag en zaken, en wel om twee redenen. Ten eerste, wanneer we op zoek zijn naar de ontwikkeling van mensen, zijn we meer en meer afhankelijk van zaken als “psychometrische testen”. Psychometrische tests stellen ons inderdaad in staat uw specifieke vaardigheden te ontwikkelen en kunnen u inzichten verschaffen in uw gedragingen die ons van nut kunnen zijn bij een bepaalde onderneming. Maar als je geen stap terug doet, houdt coaching op andere niveaus testen, vragen stellen en onderzoeken in om het zelf van de cliënt en zijn ethiek, waarden en behoeften te verkennen. Deze ontdekking helpt de cliënt te verduidelijken hoe hij of zij verder wil gaan en welke koers hij of zij wil volgen. Het helpt de persoon om zijn/haar waarden, ideeën en doelen te begrijpen. Het helpt de persoon te begrijpen hoe hij/zij zijn/haar leven zou willen leiden. Het verzamelt informatie over gedrag dat geen verband houdt met een specifieke situatie of gebeurtenis maar wel nuttig kan zijn en dergelijk gedrag wordt “flexibiliteit” of “aanstekelijk” genoemd.

Ten tweede, hoewel het ook een relatief gebruikelijke praktijk is voor een coach, is het een gebied dat verdere ontwikkeling behoeft. Als coach gaat de trainer naar binnen, binnen de tijd met de cliënt, en begint waarnemingen te doen. De manager, de trainer en de cliënt moeten observaties delen over de manieren waarop mensen reageren op de activiteiten, processen, ideeën en denkbeelden. Ook geobserveerd worden de manieren waarop de persoon de situatie beheert. Wat de cliënt tot nu toe heeft geschreven en wat de trainer van de cliënt leert. Er worden veel vragen gesteld bij deze substart en om te bewijzen dat de cliënt capabel is en openstaat voor suggesties, mag zijn/haar interne dialoog onderdrukt worden en wordt brainstormen aangemoedigd.

Er wordt ook een vraag gesteld op het moment van de sub start om hulp te vragen om de cliënt in te beelden in uw beelden. Eenmaal herinnerd, is de cliënt bezig om toegang te krijgen tot informatie en ernaar te handelen op een manier die positiever is. Dit idee kan b.v. een ander perspectief worden gezocht. Het wordt bekeken in een context die veel verder gaat dan waar de cliënt zich nog bewust van moet zijn. Het is “mogelijkheid”. Het helpt om de manier te verkennen waarop de cliënt kan denken over en niet alleen maar accepteren wat wordt gepresenteerd. Het is het presenteren van feiten zonder emotie en zonder oordeel. Er wordt gezocht naar een progressie naar een nieuw perspectief, b.v. Laten we eens kijken wat er gebeurt als we dit idee omdraaien door te kijken naar het perspectief van de bovenkant en het midden van de voet.

Een nieuw perspectief wordt gezocht b.v. Wat doet de cliënt met dit idee als het resultaat van gefilterde informatie gelijkwaardig is aan beide perspectieven? Om deze introspectie te laten plaatsvinden, moeten een coach en de cliënt met elkaar samenwerken met een specifieke actie in gedachten.

Wat is Coaching en hoe kan ik het gebruiken?

Coaching is datgene wat u als coach in uw werk helpt bij het verwezenlijken van uw visies, zelfontwikkelingsdoelen of zakelijke doelstellingen. Het is vaak humanistisch en op denken gebaseerd in die zin dat het u helpt uzelf uit te vinden en te ontdekken en vertrouwen te hebben in het actief hebben van uw processen en ze te bereiken. Coaching is het begrijpen, het managen en het veranderen. Het is het ondersteuningssysteem in het surrogaat van een relatie die bedoeld is voor de hele persoon

Leave a Reply

Your email address will not be published.