Uncategorized

Stap voor stap Gids voor Verpleegkundige

Lovely Patient and Doctor​​​ foto

Misschien kunt u overstappen naar een andere wijkverpleging.De term wijkverpleging betekent dat u recht heeft op diensten en dat een of meer van deze diensten worden geleverd door een wijkverplegingsbureau dat u de hulp biedt die u nodig heeft. U kunt een beroep doen op een wijkverpleegkundige die uw zorg kan organiseren en u kan bijstaan in uw behoeften.

Meer details over het soort zorg dat u nodig hebt en de stappen die u moet nemen om dit plan te krijgen, kunt u bespreken met uw wijkverpleegkundige. Hier is een stap-voor-stap handleiding voor HS Noida –

Stap 1: De wijkverpleegkundige zal u vragen een andere keuze van hulp te maken en u kunt ja of nee zeggen tegen het schema. Dit zal de wijkverpleegkundige helpen om te weten welke optie u voorstelde en zij zal die optie opvolgen. Als vrijwilliger is zij waarschijnlijk niet onpartijdig en zal zij alle opties in overweging nemen.

Stap 2: Nu zal hij met u overleggen over uw hulp en hij zal beslissen in welke regeling u terechtkomt.

Stap 3: Verzamel informatie over uw dagelijkse activiteiten, uw kookgewoonten, uw vrienden en familie, uw dagelijkse routine, hun ziekte en hun medische voorgeschiedenis.

Stap 4: De verpleegkundige zal u vragen een gezonde check-up te ondergaan en zal bloedtesten en urine afnemen. De eerste stap, het nemen van een urinemonster, is het belangrijkst, tenzij er sprake is van een besmettelijke ziekte.

Stap 5: De verpleegkundige zal de routinecontrole uitvoeren die een lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, algemene informatie, geslacht, gewicht, algemene grootte, Nederlandse ademhaling, polsslag, bloeddruk en ader- en borst röntgenfoto's omvat.

Stap 6: De verpleegkundige zal proberen problemen met uw kamer op te sporen en zal u vragen of u een openbare voogd hebt of een voogd die deel uitmaakt van uw verzorging. Als dat zo is, zal hij een ambtenaar van de sociale dienst bellen.

Stap 7: Hij zal nu een gezondheidsonderzoek zoals een algemene check-up uitvoeren en zal controleren op problemen zoals uw nieren of blaasproblemen.

Stap 8: Hij voert tests uit om uw bloedgroep te bepalen, uw raciale achtergrond, of u diabetes of hypothyreoïdie hebt, uw gehoor en uw gezichtsvermogen en hij legt dit alles vast.

Stap 9: De verpleegkundige zal dan met u afspreken dat de wijkverpleging dit allemaal doet en zal beslissen over het schema en de plaats van de verpleegkundige en het speciale zorgcentrum (sommige van hen kunnen 4 – 7 dagen per week werken) en zij zullen u de nodige papieren overhandigen.

Stap 10: U weet dat u niet meer alleen kunt wonen en u weet ook dat u vrienden en familie moet meenemen en zij zullen kiezen voor hulp bij ouderenzorg.

Bijstand voor geopereerde of daadwerkelijke zorg

Als de zorgverlener een vergunning heeft om u te helpen bij het eten, baden, aankleden of naar het toilet gaan en hij of zij heeft u daarvoor instructies gegeven, dan is dat hulp voor u.

Speciale zorg bij ernstige problemen, zoals spraak, astma, brandwonden of problemen met een of meer van uw belangrijke organen. Dit valt onder bijzondere medische behandeling.

Speciale zorg voor ouderen omvat gespecialiseerde verpleegzorg of thuisverpleging. Hier helpt de zorgverlener de persoon met activiteiten van het dagelijks leven en geeft hij of zij ook medicijnen.

Speciale zorg voor de geestelijke gezondheid omvat enkele bedden in ziekenhuizen en sommige ziekenhuizen bieden gespecialiseerde voeding. U moet hierbij hulp krijgen.

Gespecialiseerde ondersteuning en zorg voor kleine ziektes en half-urable problemen.

Gespecialiseerde ondersteuning en zorg voor mensen met een handicap of speciale behoeften naast vele andere gespecialiseerde diensten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.