Gezondheid

Hoe zorg je voor je kerk

Thuiszorg Katwijk

Verzorging en verplegingLet op: het woord “verzorging” is slechts een deel van deze groep. Enkele voorbeelden van verzorging zijn hulp bij het aankleden, baden, eten klaarmaken, lopen, geestelijke verzorging zoals het vragen van een mop of lievelingsfilm, hulp bij het spreken en zelfexpressie, respijtzorg, begeleid wonen, hulp bij het gaan wonen, sleutelvaardigheden en praktische hulp. (VanHarry C.indingery, niet-specifieke categorieënindeling voor thuiszorg en verpleging: Developing individual care and nursing services for the elderlyandervation programs. Whading Boy Press, 32, weekends, 2001)

Maaltijden kunnen ook een bron van zorg zijn en bijdragen tot het helpen van volwassenen met de beheersing van een bepaald probleem.

Een meer gedetailleerde bespreking hiervan zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Er is het principe dat een liefhebbende moeder en vader verantwoordelijk zijn voor een kind, maar wat betreft de zorg voor het kind en zijn of haar dagelijkse verzorging, is het beste advies dat je iemand kunt geven om eerst te proberen je eigen behoeften te bevredigen.Help hen dan om zich goed genoeg te voelen om voor zichzelf te kunnen zorgen. Een goede vuistregel hierbij is hen te helpen onderscheid te maken tussen behoeften rond voeding en rond de basisbehoeften. Voor het slapen gaan moeten ze een vredig, rustig, gastvrij bed zonder afleiding en met een zacht matras krijgen.

Ook moedigen wij iedereen aan om met mate te eten en op regelmatige tijden te eten. Zorg er altijd voor dat er energie in huis is voor degenen voor wie u verantwoordelijk bent.

En lijd niet onder gestandaardiseerde leerstof zoals ‘winkel ID en bestellen’ van supermarkten.

Covenant SpeakingOnze gaven aan de wereld zijn waardevol.

owerMensen lijken de minder bevoorrechten anders te behandelen en door tussen hen te leven ben ik in staat het bewustzijn van ons allen te zien, te horen en te voelen. De ideale norm voor menselijk gedrag volgens onze overtuigingen is je bescheiden te kleden, goed te eten en respect te tonen voor mensen, waar je ook bent. Wanneer we in de buurt zijn van iemand die niet bewust is of het concept niet heeft, is het raadzaam dat we hen respect tonen, op die manier zullen zij hetzelfde terug doen naar ons.

Van oudsher leggen onze kerken de nadruk op de noodzaak van een stille vrede en respect voor zowel de armen op straat, als de conservatieven in rang. Wij weten dat God ons de macht en de kennis geeft en dat wij deze en de kennis moeten gebruiken om anderen om ons heen te helpen. Wij moeten ons er altijd van bewust zijn dat wij de schepper van het heelal en zijn kinderen aanbidden en dienen.

Onze kerkdiensten zijn gericht op gebed. Ze zijn actief bezig met de Waarheid en het Kapitaal dat nodig is om ergens voor te staan. Wij moeten actief alles vermijden wat een mens ervan weerhoudt zijn bekwaamheden ten volle te benutten en vooral de gave zoals die aan hem gegeven is. Enkele voorbeelden van werelds gedrag en de meeste van onze kerkdiensten en mogelijkheden zijn de volgende:

– kletsen onder de veranda of in de aanwezigheid van de gebedsleiders

– wij eten geen vlees in de aanwezigheid van het Heilig Evangelie

– niet praten met mensen in de kerk

– luide muziek in de kerk zonder te dansen of met hun kinderen of iemand anders te praten

– bruggen oversteken

– roken

– dronkaards

– drugs

– misbruik van alcohol of drugs in de kerk

– schoppen tegen de kerkbanken

– vermaken in de kerk waar mensen gekwetst en gekwetst worden

– overmatig gebed in de kerk met weinig geven en nemen

– geen gezonde relaties in de kerk

– computerspelletjes spelen in de kerk

– geen gezonde relaties binnen de kerk en in plaats daarvan een Satan die zich richt op mensen door middel van duistere tactieken

– begeleiding van de leden in de kerk

Wij moeten alles vermijden wat oneerlijkheid, geweld, drugsgebruik en elke goddeloze praktijk buiten de kerk of voor onze kerk inhoudt, waar wij persoonlijk niet bij betrokken zijn of willen zijn.

Wij zijn jonge mensen die van plan zijn onze kerk te helpen als de leiding bij de schepping van onze toekomst. Wij moeten verantwoordelijk zijn voor de wortel die de eerste vrucht zal worden die in de wijnstok zal verschijnen. Wij moeten onszelf eraan herinneren dat onze kerkleiding ons voor deze taak heeft uitgekozen en wij moeten deze eer aanvaarden.

Wij moeten het karakter van de kinderen van God ontwikkelen, zodat wij in staat zouden zijn de taak op de juiste wijze uit te voeren. Wij moeten ook de rol van de leiders veranderen, omdat hun positie ten opzichte van de kinderen van God en hun lot van tijd tot tijd de onze zou weerspiegelen, omdat wij vervolgens andere mensen voor onze gemeente zouden ontwikkelen. Laten we onze energie niet verspillen aan het bouwen van onze kerk, maar laten we in plaats daarvan een omgeving scheppen die goede kinderen aanmoedigt om goede eigenschappen te ontwikkelen.

Onze kerk moet leiderschap ontwikkelen dat efficiënt zal zijn in het verspreiden van het geloof en de groei van de mensen tot hun volle wasdom zal voeden. Laat de kerk en wijzelf ook groeien in het vervullen van Gods woord en zorgen voor vele andere mensen voor de maat van onze kinderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.