Gezondheid

Hoe word je een professionele jager?

Hydroloog

 

Gezocht: mensen die bedreven zijn in destructieve milieuambachten.

Hayden Lake National Park in Californië. De biologische bronnen van het park zijn in gevaar door het intensieve watergebruik. De wetenschappers die dit park monitoren zijn hydrologisten.

Deze hydrologen zijn gespecialiseerd in ecosystemen, planten, dieren, mineralen, klimaat, plantengroei, waterkwaliteit, menselijke invloeden, en watertoewijzing. Zij beheren de waterkwaliteit strikt in overeenstemming met de milieuomstandigheden.

Roosevelt Plateau National Park in Washington. Dit park heeft een van ‘s werelds grootste concentraties planten en dieren. Parkmedewerkers zijn hydrologisten. Zij registreren glacialijst terwijl het erodeertologsiche gegevens en bestuderen trending rates van glaciaal Lake Erie. Zij zijn betrokken bij het herstel van het ecosysteem, waaronder de houtkap en de verbetering van de waterkwaliteit.

De kosten voor professionele jagers die een jachtvergunning willen verkrijgen variëren van $120 tot $300 per jaar. Om een professionele jager te worden, moet men slagen voor een door de staat goedgekeurd jageropleidingsprogramma en een Jager Opleidings Toelating alvorens een vergunning te verkrijgen. Deze programma’s voldoen aan de eisen die worden gesteld door het federale agentschap dat belast is met de administratie van de jacht.

Een andere manier om jachtvergunningen te verkrijgen is door een doctoraat te behalen in de Letteren, Wetenschappen, Technologie, Wiskunde of Biologie. Deze diploma’s worden aanbevolen omdat ze meer gericht zijn op jachttechnieken en dieren. De jacht kan zeer gevaarlijk zijn, dus worden personen die een graad hebben in veiligheidsprocessen meestal als eerste aangenomen. Jachtingenieurs hebben echter meestal een opleiding in biologie, scheikunde, natuurkunde en andere precieze disciplines om hen een voorsprong te geven bij de jacht op gevaarlijk wild.

Volgens een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de V.S. zijn wildbeheerders van plan om in het komende decennium 31 miljard dollar uit te geven om de bescherming van wilde dieren te moderniseren en zo tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar wilde dieren en de illegale handel in bedreigde soorten. Deze middelen worden gegenereerd door een uitbreiding van de federale vrijstellingen voor het posten in federale belastingaangiften, alsmede door het toegenomen gebruik van jagers en vissers.

Bovendien zullen de haak en de seizoenen zoals karper, nerts, otter en wilde dieren in hooglandgebieden de vraag naar jagers in bepaalde gebieden doen toenemen. De ruggengraat van het programma van de federale regering om bossen, wilde dieren en processen te beheren is de Endangered Rights under theangered Places Act (beschermde bosgebieden) en de Resource Management Act ( Saoks tekort veeteeltbeheer). Staten moeten ook de menselijke gevolgen van lawaai op wilde dieren aanpakken en een op burgers gebaseerd beheersplan verkopen ( Alternate Use of Rights Management Study) om de daar geplaatste wildkenmerken in stand te houden.

Het overheidstoezicht op de jacht wordt uitgeoefend door jachtraden die zijn opgericht. Deze raden hebben gewoonlijk posities die zijn toegewezen door het staatsdepartement van natuurlijke hulp bronnen aan de agentschappen voor vis en wilde dieren. Een ander programmabureau van het Environmental Protection Agency is ook gevestigd in het district klier.

Staats- en federale werknemers zijn sinds de Tweede Wereldoorlog ook verplicht hun burgerbanen af te staan aan het Amerikaanse leger. Door middel van het Public Works programma van het Manhattan Project, zijn de doelstellingen van de regering geweest om de energie en het transport te verbeteren, zowel in termen van energie-efficiëntie als van totale transportkosten, om het tekort in de snelwegen en autowegen te overwinnen. Dit is ook bedoeld om de kwaliteit van het leven van de burgers te verbeteren door de verkeerscongestie te verminderen. De federale werkzaamheden omvatten ook het herontwerp en de sanering van bijna gesaneerde snelwegen en wegen, wat resulteert in schonere en beter gecontroleerde snelwegen, terwijl de lay-outs aan de omgeving worden aangepast.

Het programma voor openbare werken is vandaag de dag nog springlevend, aangezien verschillende agentschappen nog steeds onder het programma voor openbare werken opereren. Zo levert het onderzoek van het U.S. Department of Agriculture naar de verbetering van het milieu nog steeds veel projecten op voor milieuverbetering. De agentschappen spelen nog steeds een vitale rol bij de sanerings- en herstelprojecten voor het milieu en bij de certificering van de bestaande milieubeschermingen.

Proactief zijn maakt deel uit van de strategie. Dit is meer dan het herstellen van de schade; het is meer het veranderen van het patroon door de oorzaken te verhelpen.

Lees meer:

Watermanagement

Bruggenbouw

Leave a Reply

Your email address will not be published.