Gezondheid

Het belang van een loopbaancoach

Loopbaancoach Leiden

D

e beheersing van het zelfbewustzijn is een van de grootste troeven die een cliënt verwerft met de hulp van een life coach. Met zelfbewustzijn wordt een cliënt zich zeer bewust van zijn gedachten en handelingen. Hij beslist bewust welke gedachten hij vermijdt en welke hij verwerpt. Als je jezelf blijft vertellen dat je je doel niet kunt bereiken, en je blijft afvragen waarom je niet geslaagd bent in je streven, dan manifesteren deze gedachten zich in je professionele en persoonlijke leven. Als een persoon blijft denken dat zijn lot uit zijn handen ligt, dan ligt het ook uit zijn handen. Als je overmand wordt door deze gedachten, dan is het op dit moment dat je strenge stappen moet ondernemen om je geest krachtiger te maken.

Life coaching is geen oplossing die tot een magische conclusie leidt. Zelfmanagement is de sleutel tot succes van een life coach. De belangrijkste taak van ieder individu is het managen van zijn eigen ik. Een cliënt van een life coach kan gedreven worden door zijn eigen innerlijke drang naar succes. Misschien wil hij rijk en beroemd zijn. Misschien wil hij een top-lashingin zijn, of een groot acteur. Hij kan de drang hebben om een groot bedrijf te bezitten of Abraham Lincoln zou de drang kunnen hebben om president te worden. Het is echter het besef dat deze zelfde mensen faalden in het bereiken van hun doelen. Zij waren niet in staat succes te boeken omdat zij faalden in hun zelfbeheer. Dus met al deze rationalisme, wat het meest telt is de geest om te doen.

Een loopbaancoach moet zijn cliënten wegleiden van gedachten die hen ervan weerhouden hun weg naar succes zo duidelijk mogelijk te maken. Hij moet de cliënt er stevig en consequent aan herinneren dat hij zelf een kandidaat is voor het bereiken van succes. Zijn succes is verankerd in zijn persoonlijkheid; hij zal niet langer falen in zijn succes als hij zelf doet wat nodig is om het te bereiken. Het is dus duidelijk dat alles altijd wordt bepaald door de innerlijke drang. Bij het vervolmaken van het zelfbeheer moet hij er dus naar streven het geestelijke zelf te versterken. Deze innerlijke geest moet in staat zijn te bepalen wat het beste is voor de persoon die hij wil worden. Hij moet het doel kennen voordat hij elke stap in die richting zet. Voor dit alles is het van essentieel belang dat zijn geestelijke zelf een belangrijk deel van zijn leven wordt.

Het spirituele zelf is niet spiritueel verschillend van het leven van ieder ander mens. Het doel van het spirituele is niet hetzelfde als dat van het leven. Het is anders in die zin dat het buiten de waarneming van een mens ligt. Iemand die een spiritueel persoon wil worden, iemand die wegrent voor de realiteit van het leven, is op zoek naar een persoon die in staat is fysiek terug te rennen, wat er ook met hem gebeurt. Net als iemand in de film die terug kan rennen om te voorkomen dat zijn balletpakje water verliest. Nu moet dit begrepen worden door een man die terug rent om zijn leven te leven met de echte angst. Met angst kan hij niet langer van zijn leven genieten. Met angst kan hij niet meer krijgen wat hij nodig heeft om gelukkig te zijn. Dit is het fundamentele verschil tussen de mens en het leven. Met angst vragen wij ons af wat ons lichamelijk letsel kan toebrengen zoals lichamelijk letsel, of emotioneel letsel zoals een beter en eenvoudiger begrip van een partner, een ritje naar het werk door een betere en mooiere dame enz. En in de innerlijke wereld van een man is het hetzelfde. Angst is verschillend in zijn uitvoering, afhankelijk van de geruimde Vivekananda. Soms zijn het zelf fysieke en fundamentele doelen. Bijvoorbeeld, de rechterhand is de vijand van de man in de oorlog tegen zijn omgeving. Het betekent alles wat hem wezenlijk visceraal doodt, die naam waardig. En dit is de bewering van Bewustzijn-Mens aan zichzelf. En hij is in staat om dit op betrouwbare wijze uit zijn omgeving te bannen. En zijn perceptie wordt vertroebeld ten goede.

In feite zijn de meeste mensen op de vlucht voor de wereld. Ze zijn bang om alle moeilijkheden onder ogen te zien. Zij blijven de kinderlijke genoegens behouden, evenals de mens zelf. Waarom doen zij dit?

In feite zijn veel mensen die geen mislukkingen zijn, echt dankbaar voor de ellende, ups en downs uit hun kindertijd. Zij voelden de pijnen, de hartstocht en de energie van hun kinderjaren. Zij voelden alles van haar wereld die als een veilige haven voor hen werd. Ze hebben zich nooit gerealiseerd dat de wereld vandaag uit hun ervaring is verdwenen. Zij kunnen het trauma begrijpen, maar zij hebben er nooit een diep besef van ontwikkeld. Uiteindelijk realiseerden zij zich dat hun kindertijd alles was wat zij van de werkelijkheid kenden. En zo werden zij langzaam maar zeker de vergane glorie waarin zij leefden om aan de werkelijkheid te ontsnappen. Vandaag de dag, nu iedereen op de wereld één is, is de wereld veranderd. Ze voelen zich verdrietig, onzeker en alleen.

Mensen met het grote vermogen om de stress en het ongemak bij anderen te zien zijn het meest gezegend. De gretigheid om bio-feedback management te beoefenen is Geschenk! Leven! Leven! Deze mensen hebben vertrouwen in U, en zij genieten van het leven dat ieder levend mens had. Gelukkig zit hun innerlijke zekerheid nu even diep in hen als in ieder ander.

Leave a Reply

Your email address will not be published.