Gezondheid

Een coach kan helpen

Life coach Den Haag

In de eerste plaats controleert een levenscoach andere mensen niet en weerhoudt hij hen er niet van veranderingen aan te brengen. Het doel van de life coach is om mensen te helpen om te gaan met problemen. De life coach kan geen belangrijke beslissingen voor de persoon nemen, tenzij de persoon dat wil. De life coach kan niemand dwingen om te werken, maar kan de persoon helpen beslissen wat hij of zij wil doen.

Stuur de persoon in het omkeren van de richting waarin hij gaat en help hem ook om uit de schaduw te komen waarin hij terecht is gekomen.

Coaching is erop gericht mensen informatie en kennis te geven die zij nodig hebben om van A naar B te komen. Het hele doel is de life coach of cliënt te helpen dichter te komen bij wie hij is, om zijn doelen te bereiken of zijn leven te verbeteren.

Een life coach houdt zich alleen bezig met de problemen die de cliënt bereid is aan te pakken. De life coach kan geen belangrijke veranderingen in het leven van de cliënt aanbrengen die de cliënt niet wil aanbrengen. Bovendien is de cliënt de enige die weet wat hij of zij nodig heeft. Het is het innerlijke bewustzijn van de cliënt dat naar boven komt als gevolg van de hulp van de life coach.

Een life coach staat niet toe dat een cliënt in een levenssituatie blijft waarin hij kan falen. Een persoon moet bereid zijn om oude gewoonten af te werpen en een nieuwe carrière te beginnen.

Een life coach kan de cliënt een loopbaan voorstellen zodra de cliënt er klaar voor is. Al na één sessie is een cliënt “klaar” voor een bepaalde loopbaan.

De cliënt maakt de zaak mogelijk door deel te nemen aan de coachingsessies. De life coach is aanwezig bij de samenstelling van de overtuigingen, referenties en gevoelens van de cliënt. De geest van de cliënt wordt beschikbaar gemaakt voor de programmering van de nieuwe overtuigingen, referenties en gevoelens over een loopbaanrichting. De hele sessie is een leersessie.

Een life coach is geen counsellor maar een effectieve facilitator die een cliënt helpt bij het ontwikkelen van capaciteiten om met problemen om te gaan, informatie op te nemen en beslissingen te nemen. De cliënt leert zijn of haar weg te vinden in een tijd die in beslag werd genomen door de controlerende elementen in het leven van de cliënt. Een life coach helpt de cliënt door te luisteren of te praten.

De life coach helpt de cliënt werkbare opdrachten en doelen te verduidelijken om zijn werkleven te helpen definiëren en uiteindelijk te veranderen.

De life coach moet de cliënt helpen een evenwichtig leven te leiden en hem helpen het vertrouwen en de controle te verwerven om zelfstandig te functioneren.

U kunt een beroep doen op een life coach, of u nu alleen werkt, in een groot bedrijf, of zelfs thuis in uw eentje. Zij zullen geen oordeel vellen over uw leven of uw werk of over de manier waarop u het zou moeten leven, want zij weten wat het betekent om life coach te zijn en wat het betekent om cliënt te zijn, om te luisteren en te veranderen.

Het succes van de sessies hangt af van hoeveel de cliënt in staat is te veranderen en welke veranderingen de cliënt zo graag wil. Een succesvolle cliënt is een cliënt die zich inzet om zijn of haar wereld te veranderen met de hulp van een life coach.

Leave a Reply

Your email address will not be published.